350vip葡京 > 诗词歌赋 >
杨慎古诗

荒鸡嗥朝暾,揽衣国西门。辞家入伍巳四载,欲归未归仍苦奔。王孙曾遭莲勺困,宣父亦被伐木屯。古时候的人贤圣且如此,今作者嵬琐何足论。行行将何适,四郊尽荆棘。欲留不可留,欲行行不得。岁月无情日崔隤,头童齿豁心巳灰。中逵抚剑肠欲结,短歌激烈长歌哀。长歌哀,泪盈把,匪兕匪虎在矌野。结爱同心难尽言,况是迟迟行路者。——汉代·杨慎《朝暾行》

朝暾行

明代:杨慎

杨慎(1488~1559)吴国文学家,东晋三大才子之首。字用修,号升庵,后因流放滇南,故自称博南山人、金马碧鸡老兵。杨廷和之子,拉祜族,湖北新都人,祖籍庐陵。正德三年探花,官翰林高校修撰,豫修武宗实录。武宗微行出居庸关,上疏抗谏。世宗继位,任经筵讲官。嘉靖四年,因“大礼议”受廷杖,谪戍终老于吉林永昌卫。终贝拉米世记诵之博,著述之富,慎可推为第一。其诗虽不专主盛唐,仍然有拟右趋向。贬黜以往,特多感愤。又能文、词及散曲,论古考证之作范围颇广。小说达百余种。后人辑为《升庵集》。

杨慎

一直交结未轻群,八十年前小编与君。胶漆弧蓬谐菽水,风霜兰若论Sven。解衣情思如何限,折简忧心徒此殷。喇嘛山中多胜迹,同哪个人尊酒伴闲云。——西楚·杨爵《谢友人王泉岗赠衣》

谢伙伴王泉岗赠衣

忽忆2018年几日前秋,犴狴同得荷天休。暂归故里观三径,传播纶音到中华。明主心无偏爱恶,小臣罪未了幽阶下囚。临时旷荡恩还下,稽首遥辞五凤楼。——明代·杨爵《庚午年六月十11日主上符鸾释放寻复逮系有感》

己未年三月十18日主上符鸾释放寻复逮系有感

小岁新阳好物华。句东春信到春梅。断钟残角又天涯。酒面浮金添嫩蚁,钗头屈玉艳雏鸦。一枝春认林家。——唐朝·杨慎《浣溪沙 其一》

浣溪沙 其一

明代:杨慎

小岁新阳好物华。句东春信到春梅。断钟残角又天涯。

酒面浮金添嫩蚁,钗头屈玉艳雏鸦。黄梅花认林家。

1