350vip葡京 > 诗词歌赋 >
洛阳怀古原文

百战龙蛇定,中原旧帝居。邙山谁酹酒,落日自停车。汉室浮云过,周京乱草馀。即今苏季子,秪合老田庐。——明代·谢榛《洛阳怀古》

洛阳怀古

明代:谢榛

谢榛(1495~1575)明代布衣诗人。字茂秦,号四溟山人、脱屣山人,山东临清人。十六岁时作乐府商调,流传颇广,后折节读书,刻意为歌诗,以声律有闻于时。嘉靖间,挟诗卷游京师,与李攀龙、王世贞等结诗社,为“后七子”之一,倡导为诗摹拟盛唐,主张“选李杜十四家之最者,熟读之以夺神气,歌咏之以求声调,玩味之以裒精华。”后为李攀龙排斥,削名“七子”之外,客游诸藩王间,以布衣终其身。其诗以律句绝句见长,功力深厚,句响字稳,著有《四溟集》、《四溟诗话》。

谢榛

氛祲频年动,东南尽处看。海摇千舰出,兵犯七闽寒。杀伐宁无定,凭陵信有端。遥闻日本使,犹自贡长安。——明代·谢榛《哀江南八首 其八》

哀江南八首 其八

白头宰相受封年,黄阁辞归孝独全。东海灵椿元气盛,上林仙桂露华偏。村翁每遇携松酿,水鸟相迎出稻田。绿野开晴留返照,苍峰叠秀带浮烟。端居已倦中原路,定策能清北塞天。好筑层楼高贮敕,九霄日月看双悬。——明代·谢榛《孝德颂寄上李石麓阁老》

孝德颂寄上李石麓阁老

谁弄玉箫当晚风,凄凄袅袅入高空。苍梧月出凤凰叫,千山万山秋气中。——明代·谢榛《闻箫》

闻箫

明代:谢榛

谁弄玉箫当晚风,凄凄袅袅入高空。苍梧月出凤凰叫,千山万山秋气中。

1