350vip葡京 > 诗词歌赋 >
顾清古诗

柏台春半气犹寒,柱史新除旧姓桓。列岳望风奸吏竦,清尊对雨故交欢。词华此会真三绝,邻曲何因忝二难。兴到不知貂续丑,月明犹拂素屏看。——明代·顾清《周伯明出按山西有纸屏留师邵御史家尝借用之上有二月十九日与曹孚若联句次韵》

周伯明出按山西有纸屏留师邵御史家尝借用之上有二月十九日与曹孚若联句次韵

明代:顾清

顾清(1460-1528)字士廉,江南华亭人,弘治六年进士,官至南京礼部尚书。诗清新婉丽,天趣盎然。著有《东江家藏集》《松江府志》等。

顾清

鹿儿朝脱锦绷胎,鼙鼓中宵动地来。兄弟两州同日起,嚣尘万里一时开。遗文金石留官样,古庙丹青落旧材。闻道至人元不死,鬼卢空自费阴猜。——明代·顾清《十二日至济宁秦凤山示和彭幸庵吊古诸作次韵八首 其五 颜鲁公祠》

十二日至济宁秦凤山示和彭幸庵吊古诸作次韵八首 其五 颜鲁公祠

生死犹寤寐,昔人屡言之。梦君执我手,明言两无疑。问死恨草草,怀存亦依依。及论重来理,调笑名我痴。肯綮出妙语,徘徊指还岐。幽林犹彷佛,高垄俨崔嵬。永念结沉痛,萧条谁与归。——明代·顾清《李徵伯挽诗 其六》

李徵伯挽诗 其六

城中每见说三亭,城外红阑此日凭。多事只从春梦起,好诗今作画图称。金沙玉涧交旋拥,布袜青鞋稳降升。百年如此良不恶,陇头休问鹤书徵。——明代·顾清《前题次周北野韵》

前题次周北野韵

明代:顾清

350vip葡京 ,城中每见说三亭,城外红阑此日凭。多事只从春梦起,好诗今作画图称。

金沙玉涧交旋拥,布袜青鞋稳降升。百年如此良不恶,陇头休问鹤书徵。

1

上一篇:翻译及赏析