350vip葡京 > 诗词歌赋 >
陈松山古诗

共产党人意志力坚,奋不顾身笔者超过。严刑逼供何足畏,“铁砧”美名万古传。——南梁·陈松山《革命的“铁砧”》

350vip葡京,革命的“铁砧”

明代:陈松山

陈嵩,字浚源。苏州人。庄圣上隆庆间匹夫。民国时代张其淦《天津诗录》卷一四有传。

陈松山

陈松山古诗。碾碎割云去,屏风张镜奁。砚头菊花秀,剑外一峰尖。苦李龙飞耳,香枫鬼有髯。奇情画不到,只许达摩潜。——近今世·陈湋《小剑山》

小剑山

前生疑是此山僧,一入山中涤万尘。岂为桃源能避世,更非勾漏可修真。林峦乍看如曾到,猿鸟残酷亦与亲。太息那时候轻作别,白头终隔似湘秦。——南梁·陈蜕《怀普陀寺三首 其二》

怀云居寺三首 其二

八百连云策蹇驴,顽峰丑石尽夔魖。西行未入明孝陵驿,巳在吴生画里居。——近现代·陈湋《北栈山水狠毒入蜀渐有秀致》

北栈山水狂暴入蜀渐有秀致

近现代:陈湋

三百连云策蹇驴,顽峰丑石尽夔魖。西行未入曹操墓驿,巳在吴生画里居。

1

上一篇:顾清古诗
下一篇:翻译及赏析