350vip葡京 > 诗词歌赋 >
顾清古诗

手拆乡书泪满衣,西风落木正离离。谁知总角横经子,便到苍颜哭寝时。儿女有情知眷恋,门墙无地答恩私。马驼原上青荧石,傥许南容赞一辞。——明代·顾清《哭怡庵先生》

哭怡庵先生

明代:顾清

顾清(1460-1528)字士廉,江南华亭人,弘治六年进士,官至南京礼部尚书。诗清新婉丽,天趣盎然。著有《东江家藏集》《松江府志》等。

顾清

顾清古诗。狼籍残书研几偏,毵毵寒雨北窗前。客心正似泾东老,长在池亭竹树边。——明代·顾清《读叶文庄病目诗有感》

读叶文庄病目诗有感

广庭风柝转三更,坐拥青绫看月生。明月故人江外去,一尊谁与饯东城。——明代·顾清《武举锁院对月有怀孙贞甫》

武举锁院对月有怀孙贞甫

黄溪溪上一坡斜,茅屋青林映白沙。摩诘辋川空见画,文卿华谷旧通家。怀人梦绕西堂草,为客春深上苑花。容易北来容易去,看君何必泛仙槎。——明代·顾清《黄坡储君视其弟丽中于翰林河冰既开索诗为别时戊寅正月也》

黄坡储君视其弟丽中于翰林河冰既开索诗为别时戊寅正月也

明代:顾清

黄溪溪上一坡斜,茅屋青林映白沙。摩诘辋川空见画,文卿华谷旧通家。

怀人梦绕西堂草,为客春深上苑花。容易北来容易去,看君何必泛仙槎。

1

上一篇:其三原文
下一篇:陈松山古诗