350vip葡京 > 诗词歌赋 >
其三原文

学习雷锋趣。搭几台、小修小理,为您服务。政策来时有对策,不怕交差不去。台撤了、依然如故。且看秘书才气足,总功劳一二三四五。轻车驾,就熟路。时风渐到新如许。满街衢、勾肩搭背,尽为纨绔。倘有不平吉诃德,自缚武松喂虎。跂足者、围观几堵。幸也池鱼不及火,到归来聊作饭茶补。民如此,国可数。——近现代·卢青山《贺新郎 时风新纪三首 其三》

贺新郎 时风新纪三首 其三

近现代:卢青山

竟得重相酌。叹七年、盲风怪雨,天涯海角。短梦犹驰千里远,长脚不堪一托。诧两已、苍髯如削。回首来涂何所似?似茫茫瀚海蝉舟弱。未曾溺,想犹愕。匆匆屋外车轮卓。又重分、重逢渺尔,中心安著。此世时空迁变里,只有姓名如昨,更只有、旧情难夺。执手相看更何语?斥司机快驾飞车跃,毋待我、双泪落。——近现代·卢青山《贺新郎》

贺新郎

梦无踪,小围屏对烛花红。烛花红,馀情在枕,兰烬飞空。一年容易过秋蛩,只消薄醉助迷蒙。助迷蒙,不堪酒醒,两泪西风。——近现代·卢青山《忆秦娥 十月二十九》

忆秦娥 十月二十九

正弓痕初上,桂影低开,清胐点微暝。却把帘儿下,银钩小,玲珑相望花径。渐圆意稳。纵到圆、犹有新恨。把团扇、用剪分为五,一分弄幽冷。杨柳梢头休问。再日斜十二,重见飞镜。甚底双眉样,裁成半、还教妆点秋景。魄轻漏永。待一环、金晕方正。赖身畔三星,猜想寸心梦影。——近现代·魏新河《眉妩》

眉妩

近现代:魏新河

正弓痕初上,桂影低开,清胐点微暝。却把帘儿下,银钩小,玲珑相望花径。

渐圆意稳。纵到圆、犹有新恨。把团扇、用剪分为五,一分弄幽冷。

杨柳梢头休问。再日斜十二,重见飞镜。甚底双眉样,裁成半、还教妆点秋景。

魄轻漏永。待一环、金晕方正。赖身畔三星,猜想寸心梦影。

1

上一篇:其二原文
下一篇:没有了