350vip葡京 > 诗词歌赋 >
其二原文

贺新郎 时风新纪三首 其二

近现代:卢青山

三聚从知各异趋,尚忧难识涅槃途。一增演道俱周备,悲愿慈怀认得无?——近今世·钟锦《三聚经》

三聚经

沈园老柳尚阴阴,五百多年来岁月侵。我到痛苦桥畔立,无难受事也难熬。——近今世·魏新河《沈园伤感桥畔作》

沈园伤感桥畔作

云溪五月风情好。万树浓阴遮屋奥。冰壶玉簟绿蝉声,不羡佛祖耽午觉。路灯的亮光下千人靠,天下兴亡车马炮。可怜不用亚父谋,顾问惶惶敲破脑。——近今世·卢八仙岭《木香祖4月八十五夜病目无法事,漫写云溪十一月色情词遣之 其六》

木香祖 十二月八十七夜病目不可能事,漫写云溪十11月色情词遣之 其六

近现代:卢青山

350vip葡京,云溪7月色情好。万树浓阴遮屋奥。冰壶玉簟绿蝉声,不羡神明耽午觉。

路灯的亮光下千人靠,天下兴亡车马炮。可怜不用亚父谋,智囊团惶惶敲破脑。

1

度汝金针玉。倘做官、不须吐哺,不须辨菽。会喝景阳节会吃肉,就是人民公仆。从风貌、怎生认读?八字横行后背手,看什么人家挺得最高腹。金羊问政策,可背熟?台前讲话连篇牍。是书记、生花妙笔,能同马鹿。报纸一张茶一盏,暖气中央空调寒伏。并不算、尘凡清福。百样资金尽可盗,兀满街私起黄金屋。宽衣坐,世尊。——近现代·卢天平山《贺新郎 时风新纪三首 其二》